Informacje dla firm

Promowanie przejrzystości to tylko jeden ze sposobów, w jaki budujemy zaufanie do społeczności i informujemy interesariuszy o naszej pracy.

Nasze kluczowe dokumenty korporacyjne i raporty roczne są tutaj do wglądu.