Naprawy i ulepszenia w domu

Ponad 36 000 lokalnych gospodarstw domowych ma jeden lub więcej poważnych problemów mieszkaniowych, takich jak brak kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

CPAH zapewnia dotacje i pożyczki, aby pomóc właścicielom domów uczynić je bezpiecznymi, zdrowymi i zgodnymi z przepisami.

Dotacje:

Uprawnieni właściciele domów mogą otrzymać do $40,000 na dokonanie niezbędnych napraw i ulepszeń związanych z bezpieczeństwem życia, zdrowiem i dostępnością.

W hrabstwie Lake pomoc jest zorganizowana jako umarzalna pożyczka o oprocentowaniu 0% bez miesięcznych płatności. Lista oczekujących w hrabstwie Lake jest obecnie zamknięta, z wyjątkiem mieszkańców miasta North Chicago.

W hrabstwie Cook pomoc w formie dotacji może być zorganizowana jako umarzalna pożyczka o oprocentowaniu 0% bez miesięcznych płatności lub jako pożyczka, w zależności od programu. Lista oczekujących w hrabstwie Cook jest obecnie zamknięta, z wyjątkiem mieszkańców miasta Evanston.

Pożyczki:

CPAH współpracuje również z Wintrust Financial Corporation, aby zapewnić pożyczki w wysokości do $20,000 na naprawy, poprawę dostępności i inne ulepszenia domu.

Pomoc jest skonstruowana jako pożyczka oprocentowana na 3% z miesięcznymi płatnościami, płatnymi przez okres maksymalnie dziesięciu lat.

Pożyczki mogą być połączone z programem dotacji, jeśli właściciel domu przekracza dostępną kwotę dotacji lub chciałby dokonać ulepszeń, które nie kwalifikują się w ramach programu dotacji.

Kwalifikowane ulepszenia w ramach dotacji:

 • Pokrycie dachu
 • Okna i drzwi
 • Ogrzewanie i chłodzenie
 • Elektryczny
 • Hydraulika
 • Usuwanie farby ołowiowej, pleśni i azbestu
 • Kuchnie
 • Łazienki
 • Podłogi
 • Naprawy fundamentów i konstrukcji
 • I jeszcze więcej!

Kluczowe kryteria kwalifikacji:

 • Pomoc jest dostępna dla domów w dowolnym miejscu w hrabstwie Lake County i Cook County
 • W wyniku rehabilitacji musi powstać trwałe i nadające się do zamieszkania środowisko życia
 • Właściciele domu muszą używać domu jako głównego miejsca zamieszkania
 • Właściciele domów muszą być na bieżąco z podatkami od nieruchomości
 • Właściciele domów muszą mieć ubezpieczenie na dom.
 • Właściciele domów muszą spełniać odpowiednie kryteria oceny ryzyka
 • Roczny dochód brutto gospodarstwa domowego (tj. łączny dochód przed opodatkowaniem ze wszystkich źródeł dla wszystkich członków gospodarstwa domowego) nie może przekroczyć poniższych limitów. Limity dochodów zależą od wielkości gospodarstwa domowego
Wielkość gospodarstwa domowego 1 2 3 4 5 6 7 8
80% AMI $58,350 $66,700 $75,050 $83,350 $90,050 $96,700 $103,400 $110,050

Jak się zgłosić:

W przypadku napraw domowych w North Chicago, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (847) 263-7478 wew. 10 w celu przeprowadzenia wstępnej selekcji, aby określić potencjalne uprawnienia.

W przypadku miasta Evanston należy skontaktować się z koordynatorem ds. rehabilitacji mieszkaniowej miasta Evanston pod numerem (847) 448-8033.

Lista oczekujących dla innych społeczności jest obecnie zamknięta.

Proces budowlany:

Po uzyskaniu zgody i gotowości do rozpoczęcia budowy, w dokumencie "Oś czasu i kolejność zdarzeń " przedstawiono, czego można się spodziewać po zakończeniu procesu.