Wstępny wniosek o wynajem CPAH

Prosimy o jak najpełniejsze wypełnienie wszystkich sekcji.

Wszystkie pola z gwiazdką (*) są wymagane.

OGÓLNIE


Wyroki
TakNieN/A


Wyroki
TakNieN/A

Czy osoby pozostające na utrzymaniu Pana/Pani gospodarstwa domowego mieszkają z Panem/Panią w wymiarze mniejszym niż pełny etat?
TakNie

Czy obecnie:
WynajemWłasna

Proszę wskazać, które wspólnoty są dla Państwa interesujące:
Highland ParkLake ForestEvanstonEvanston Sr. Housing (55+)Northbrook

Czy pracujesz w jednej z tych społeczności?
Highland ParkLake ForestEvanstonNorthbrook

ZATRUDNIENIE I DOCHODY WNIOSKODAWCY

Czy prowadzisz działalność gospodarczą? TakNie
Zgłoś poniższe liczby jako dochód brutto (dochód PRZED opodatkowaniem)
ZATRUDNIENIE I DOCHÓD WSPÓŁWNIOSKODAWCY

Czy prowadzisz działalność gospodarczą? TakNie
Zgłoś poniższe liczby jako dochód brutto (dochód PRZED opodatkowaniem)
Czy są dodatkowi członkowie gospodarstwa domowego, którzy mają dochody?
TakNie
Jeśli tak, proszę podać ich imię i nazwisko oraz aktualny miesięczny dochód brutto.MAJĄTEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO (Proszę zsumować i zanotować majątek wszystkich członków gospodarstwa domowego)


INNE FUNDUSZE I WSPARCIE

CPAH akceptuje bony mieszkaniowe (np. Section 8, VASH, itp.). Czy posiadają Państwo voucher mieszkaniowy? TakNie
Czy jest Pan/Pani właścicielem/beneficjentem konta ABLE? taknie
Jeśli tak, jakie jest aktualne saldo? $
Czy jesteś beneficjentem funduszu powierniczego dla osób specjalnej troski? taknie
Jeśli tak, jakie jest aktualne saldo? $
Czy przewidujesz otrzymanie jakichkolwiek jednorazowych lub powtarzających się darowizn? taknie
Jeśli tak, proszę opisać.

INFORMACJE OGÓLNE

Czy w ciągu ostatnich 10 lat Pan/Pani lub ktokolwiek z członków Pana/Pani gospodarstwa domowego został skazany za przestępstwo?
TakNie

Czy w ciągu ostatnich 5 lat Pan(i) lub członek Pana(i) gospodarstwa domowego został(a) eksmitowany(a) lub w inny sposób usunięty(a) z mieszkania z powodu oszustwa, niepłacenia czynszu, braku współpracy przy procedurach recertyfikacyjnych lub z jakiegokolwiek innego powodu?
TakNie